GDPR

I. Úvodní ustanovení

Udělujeme tímto souhlas firmě Karel Legner Autoslužby se sídlem Barandov 156, 463 31 Chrastava, aby ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto údaje:

Jméno a příjmení
Název společnosti
Adresu

II. Údaje

Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, je nutné zpracovávat za účelem evidence plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od ukončení plnění.

III. Souhlas

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasíláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

IV. Zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Vzít kdykoliv zpět

Požadovat po Nás informaci, jaké je Vaše osobní údaje zpracováváme

Požadovat po Nás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů

Požadovat po Nás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů

Požadovat po Nás výmaz těchto údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.